Wspomóż nasz klub: lub przekaż

Walne Zebranie UKH Unia Oświęcim 12.09.2023

walne zebranie ukh unia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Klubu UKH UNIA Oświęcim na Walne Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Chemików 4  w dniu 12 września 2023 roku o godzinie 18:00.

Jednocześnie przypominamy że prawo głosu na zebraniu mają wszyscy dotychczasowi członkowie Klubu UKH Unia Oświęcim, którzy opłacali składkę miesięczną na konto Klubu w wysokości 5 PLN  przez okres minimum 6-ciu miesięcy.

Nowi członkowie, którzy chcą należeć do Klubu i mieć prawo głosu muszą wypełnić i przesłać na adres kontakt@ukhunia.pl Deklarację Członkowską znajdująca się na stronie https://ukhunia.pl/statut-ukh-unia-oswiecim/ i dostępną pod adresem https://ukhunia.pl/…/2023/07/Deklaracja-czlonkowska.doc oraz posiadać opłacone składki członkowskie w wysokości 5 pln za każdy miesiąc z góry. (przykład: Jan Kowalski składa deklarację 20 lipca 2023, musi opłacić składki w kwocie 5 pln na konto klubowe za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)

Wpłat należy dokonywać na konto Klubu: 89 1020 2384 0000 9302 0059 2006 w tytule przelewu: „Składka członkowska_imię_nazwisko”