1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
Wspomóż nasz klub: lub przekaż

Walne Zebranie UKH Unia Oświęcim 12.09.2023

walne zebranie ukh unia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Klubu UKH UNIA Oświęcim na Walne Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Chemików 4  w dniu 12 września 2023 roku o godzinie 18:00.

Jednocześnie przypominamy że prawo głosu na zebraniu mają wszyscy dotychczasowi członkowie Klubu UKH Unia Oświęcim, którzy opłacali składkę miesięczną na konto Klubu w wysokości 5 PLN  przez okres minimum 6-ciu miesięcy.

Nowi członkowie, którzy chcą należeć do Klubu i mieć prawo głosu muszą wypełnić i przesłać na adres kontakt@ukhunia.pl Deklarację Członkowską znajdująca się na stronie https://ukhunia.pl/statut-ukh-unia-oswiecim/ i dostępną pod adresem https://ukhunia.pl/…/2023/07/Deklaracja-czlonkowska.doc oraz posiadać opłacone składki członkowskie w wysokości 5 pln za każdy miesiąc z góry. (przykład: Jan Kowalski składa deklarację 20 lipca 2023, musi opłacić składki w kwocie 5 pln na konto klubowe za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)

Wpłat należy dokonywać na konto Klubu: 89 1020 2384 0000 9302 0059 2006 w tytule przelewu: „Składka członkowska_imię_nazwisko”