Wspomóż nasz klub: lub przekaż

Nowy Zarząd UKH Unia Oświęcim

W dniu 12.09.2023 r na Hali Lodowej w Oświęcimiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKH Unia Oświęcim.
Kadencja obecnego składu Zarządu dobiegła końca i z tego tytułu Zarząd Klubu pragnie skierować podziękowania za wsparcie do Urzędu Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Gminy, Instytutu Sportu, Urzędu Województwa Małopolskiego, współpracujących Szkół i Uczelni oraz do Zarządu KS Unia Oświęcim, właścicieli i pracowników współpracujących z nami wielu firm i organizacji. Bez ich nieocenionej pomocy funkcjonowanie Klubu UKH nie byłoby możliwe.
Jednocześnie informujemy, że w tym samym dniu powołany został nowy Zarząd Klubu w składzie:
Robert Piecha – Prezes Zarządu
Wojciech Stachura – V-ce Prezes Zarządu
Zbigniew Paliwoda- Sreketarz
Bogdan Połącarz, Witold Magiera, Adam Żogała, Adam Krzemień- Członkowie Zarządu.
W skład komisji rewizyjnej wchodzić będą:
M. Paw, A. Płonka, S.Duda