1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
Wspomóż nasz klub: lub przekaż

Nowy Zarząd UKH Unia Oświęcim

W dniu 12.09.2023 r na Hali Lodowej w Oświęcimiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKH Unia Oświęcim.
Kadencja obecnego składu Zarządu dobiegła końca i z tego tytułu Zarząd Klubu pragnie skierować podziękowania za wsparcie do Urzędu Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Gminy, Instytutu Sportu, Urzędu Województwa Małopolskiego, współpracujących Szkół i Uczelni oraz do Zarządu KS Unia Oświęcim, właścicieli i pracowników współpracujących z nami wielu firm i organizacji. Bez ich nieocenionej pomocy funkcjonowanie Klubu UKH nie byłoby możliwe.
Jednocześnie informujemy, że w tym samym dniu powołany został nowy Zarząd Klubu w składzie:
Robert Piecha – Prezes Zarządu
Wojciech Stachura – V-ce Prezes Zarządu
Zbigniew Paliwoda- Sreketarz
Bogdan Połącarz, Witold Magiera, Adam Żogała, Adam Krzemień- Członkowie Zarządu.
W skład komisji rewizyjnej wchodzić będą:
M. Paw, A. Płonka, S.Duda